โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ข้อมูลโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

วันที่ 21 ก.ย. 2561
        โรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งอยู่ที่ 13 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างกรมประชาสงเคราะห์เจ้าของที่ดินกับกรมสามัญศึกษาในเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา โดยกำหนดให้มีระดับอนุบาลรวมกับประถมศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าซื้ออาคารสงเคราะห์ที่กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดสร้างขึ้นและได้เปิดสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2507 เป็นวันแรกมีนายสูริน สุพรรรณรัตน์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสายน้ำทิพย์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2507 
       ในระยะแรกๆ โรงเรียนได้พบอุปสรรคนานัปการ ตั้งแต่งบประมาณในการก่อสร้างพัสดุครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะเรียน ม้านั่ง