โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ 06 ธ.ค. 2566

นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล Download
การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล Download
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล     Download
รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี   Download

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022873250 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th