โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การส่งเสริมความโปร่งใส

วันที่ 06 ธ.ค. 2566

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ   Download
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ         Download
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    Download
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  Download

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022873250 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th