โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

วันที่ 06 ธ.ค. 2566
     
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  Download
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy Download
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  Download
การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี Download
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ Download
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     Download
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  Download
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Download

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022873250 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th