โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การบริหารงาน

วันที่ 06 ธ.ค. 2566
แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี Download
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  Download
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี  Download
คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน Download
คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ Download
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Download
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ Download
E–Service Download

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022873250 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th