โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส1

วันที่ 06 ธ.ค. 2566
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  Download
การขับเคลื่อนจริยธรรม Download
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ Download
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  Download
การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022873250 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th