โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

เชิญครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการฝึกสมองสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 21 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 84
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Executive Function (EF) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการฝึกสมองสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อการเตรีย