โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน

วันที่ 18 พ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 193
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้กับนักเรียน ก่อนเรียนภาคบ่ายวันละ 15 นาที เวลา 11.55-12.10