โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 28 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 27
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.ต่อพงษ์ พุทธบูชา เป็นประธานในพิธี