โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

แข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน"หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน บูรณาการสู่ทักษะศตวรรษที่ 21" ที่โรงเรียนนนทรีวิทยา

วันที่ 31 ม.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 249
วันที่ 31 มกราคม 2560 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5