โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

วันที่ 23 ม.ค. 2566
ผู้เข้าชม : 9247
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
พระพิกษุ จำนวน ๕ รูป
ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น.
ณ สนามโดมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2563 (ระดับชั้นอนุบาล 1) รายละเอียด ใบแจ้งการชำระเงินบะรุงการศึกษา 2563 (ระดับชั้น อนุบาล 2-3) รายละเอียด ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (ป.1-5) รายละเอียด ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (ป.3-6) รายละเอียด ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนปกติ (ป.1-2) รายละเอียด ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนปกติ (ป.3-6) หมายเหตุ : นักเรียนเข้าใหม่จะบวกค่าลงทะเบียนสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง 20 บาท ............................................................................................................................................. ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามห้องเรียน อนุบาล 2 อนุบาล 3 ห้อง 1 อนุบาล 3 ห้อง 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022873250 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th