โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ห้องเรียน DLIT

วันที่ 21 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 1094

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC)

เทคนิคการสอนจากครูไทยและต่างประเทศ 8 กลุ่มสาระฯ ความยาวเพียง 15 นาที รวมทั้งรายการต่างๆ ที่น่าสนใจให้ไอเดียและแรงบันดาลใจในการออกแบบวิธีการสอน

คลิก ดูวิดีโออีกมากมาย
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : [email protected]m

Engine by SchoolWeb.in.th